top of page
bgImage

SIA 'Kraujas Z' projekti

Līdz šim uzņēmums realizējis vairākus ar ES fondu līdzfinansējuma saņemšanu saistītus projektus. Detālāk lūdzam skatīt zemāk.

Ražošanas ēkas jaunbūves un infrastruktūras izveide

"SIA «KRAUJAS Z» darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" uzsaukuma ietvaros laika periodā no 2017.gada janvāra līdz 2018.gada jūlijam ir īstenojusi projektu ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/16/A/026 “Ražošanas ēkas jaunbūves un infrastruktūras izveide kokapstrādes uzsākšanai Lizuma pagastā, Gulbenes novadā”, izbūvējot jaunas tehnoloģiski intensīvas kokapstrādes ražotni. 

Projekta kopējās izmaksas sasniedz 633 613 EUR, no tām saņemts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 285 126 EUR apmērā. Izbūvētajā ražotnē plānots izveidot taras dēļu (sagatavju) ražotni, kurā tiktu pārstrādāti gan uzņēmuma krautuvēs un cirsmās pieejamie apaļkoksnes un taras kluču resursi, gan no privāto mežu īpašniekiem un citiem cirsmu izstrādātājiem iepirktā apaļkoksne un taras kluči. 

Projekta īstenošana ļaus uzņēmumam efektīvāk izmantot piederošos meža resursus, pēc mežistrādes iegūto koksni pārstrādājot tālākā produkcijā un radot papildus pievienoto vērtību."

Ražošanas ēkas jaunbūves un infrastruktūras izveide
Ražošanas ēkas jaunbūves un infrastruktūras izveide

Taras dēļu ražošanas iekārtu līnijas iegāde

Taras dēļu ražošanas iekārtu līnijas iegāde
Taras dēļu ražošanas iekārtu līnijas iegāde 2
bottom of page