Проекты

Строительство нового здания и инфраструктуры 

SIA «KRAUJAS Z» darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" uzsaukuma ietvaros ir īstenojusi projektu ar identifikācijas Nr. 3.1.1.5/16/A/026 “Ražošanas ēkas jaunbūves un infrastruktūras izveide kokapstrādes uzsākšanai Lizuma pagastā, Gulbenes novadā”, izbūvējot jaunas tehnoloģiski intensīvas kokapstrādes ražotni. 

Projekta kopējās izmaksas sasniedz 633 613 EUR, no tām saņemts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 285 126 EUR apmērā.”

Приобретение линии оборудования